Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp HTML sang PDF trên Linux trong .NET

Các tệp HTML được sử dụng rộng rãi trên internet. Trong nhiều trường hợp khác nhau, bạn cần chuyển đổi tệp HTML sang tài liệu PDF. Theo đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp HTML sang tài liệu PDF trên Linux trong .NET.
tháng 11 11, 2021 · 3 phút · Farhan Raza