Tiếng Việt

Chuyển ảnh sang Word trong C#

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chèn hình ảnh, hình ảnh vào tài liệu Word ở định dạng DOC hoặc DOCX. Vì vậy, trong bài đăng blog này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi hình ảnh thành tài liệu Word trong ứng dụng C#.
tháng 1 8, 2024 · 5 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi hình ảnh sang DOCX trong C#

MS Word đã hoạt động trong nhiều năm cung cấp một loạt các tính năng để tạo các tài liệu văn bản phong phú. Ngoài định dạng văn bản, bạn có thể sử dụng các đối tượng đồ họa và hình ảnh khác nhau trong tài liệu DOCX. Trong một số trường hợp nhất định, bạn nhận được một loạt ảnh cần chuyển đổi thành tài liệu DOCX. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi hình ảnh sang DOCX trong C# .NET.
tháng 7 25, 2022 · 3 phút · Usman Aziz