Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh sang định dạng PDF bằng C ++

PDF là định dạng phổ biến mà nhiều tổ chức sử dụng để chia sẻ tài liệu qua internet. Bạn có thể rơi vào tình huống cần tạo tệp PDF từ hình ảnh của tài liệu hoặc hóa đơn được quét. Về vấn đề này, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi hình ảnh sang định dạng PDF bằng C ++.
tháng 6 24, 2021 · 3 phút · Muhammad Ahmad