Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh PNG hoặc JPG sang PSD Lập trình bằng C#

Định dạng PNG và JPG là các định dạng tệp hình ảnh raster nổi tiếng có chứa thông tin hình ảnh một lớp. Trong khi đó, tệp Tài liệu Photoshop (PSD) chứa nhiều lớp để hiển thị hình ảnh. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi hình ảnh PNG hoặc JPG sang định dạng PSD theo chương trình bằng C# trong các ứng dụng .NET của mình. Bài viết này bao gồm các phần sau liên quan đến chuyển đổi hình ảnh PNG và JPG.
tháng 4 1, 2021 · 4 phút · Farhan Raza