Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh thành văn bản với tính năng sửa chính tả trong Java

Nhận dạng và trích xuất văn bản từ hình ảnh, chạy trình kiểm tra chính tả và tự động sửa lỗi chính tả trong văn bản được truy xuất theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thực hiện OCR trên hình ảnh và các lỗi chính tả tự động sửa khi sử dụng Java.
tháng 9 1, 2022 · 7 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi hình ảnh thành văn bản bằng Java OCR API

Công nghệ Nhận dạng ký tự quang học(OCR) cho phép nhận dạng và đọc văn bản trong các tài liệu và hình ảnh được quét. OCR cho phép bạn chuyển đổi văn bản chỉ đọc thành dạng có thể chỉnh sửa. Văn bản đã chuyển đổi có thể được xử lý thêm cho các hoạt động như phân tích văn bản. Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện OCR trên hình ảnh (PNG, JPG, BMP và GIF) và chuyển đổi hình ảnh thành văn bản sử dụng Java OCR API - Aspose.
tháng 7 28, 2020 · 4 phút · Usman Aziz