Tiếng Việt

Chuyển đổi ảnh RGB sang thang độ xám trong Java

Trong nhiều trường hợp khác nhau, bạn có thể cần phải chuyển đổi hình ảnh RGB sang thang độ xám hoặc đen trắng, ví dụ: trong xử lý hình ảnh, v.v. Theo đó, trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi hình ảnh RGB sang thang độ xám bằng Java . Hơn nữa, bài báo sẽ đề cập đến thang điểm xám và mã hóa nhị phân của hình ảnh một cách rõ ràng.
tháng 8 6, 2021 · 5 phút · Usman Aziz