Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh sang thang độ xám trong C#

Trong nhiều trường hợp khác nhau, bạn có thể cần chuyển đổi ảnh màu sang thang độ xám hoặc đen trắng, chẳng hạn như trong xử lý ảnh, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi ảnh màu sang thang độ xám bằng C#. Hơn nữa, bài viết sẽ đề cập đến thang điểm xám và mã hóa nhị phân của các hình ảnh một cách rõ ràng.
tháng 5 3, 2021 · 5 phút · Usman Aziz