Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh sang DOC trong C#

MS Word đã hoạt động trong nhiều năm cung cấp một loạt các tính năng để tạo các tài liệu văn bản phong phú. Ngoài định dạng văn bản, bạn có thể sử dụng các đối tượng đồ họa và hình ảnh khác nhau trong tài liệu DOC. Trong một số trường hợp nhất định, bạn nhận được một loạt ảnh mà bạn cần chuyển đổi thành tài liệu DOC. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi hình ảnh sang DOC trong C# .NET.
tháng 7 25, 2022 · 3 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi JPG sang DOC trong C# .NET

JPG là một trong những định dạng hình ảnh được sử dụng phổ biến. Định dạng JPG hỗ trợ nén mất dữ liệu làm giảm kích thước tệp của hình ảnh. Có thể có trường hợp bạn cần nhập ảnh JPG vào Word DOC từ trong các ứng dụng .NET của mình. Ngoài ra, bạn có thể nhận được một loạt ảnh JPG mà bạn cần chuyển đổi thành tài liệu DOC. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi ảnh JPG sang DOC trong C# .NET.
tháng 7 25, 2022 · 3 phút · Usman Aziz