Tiếng Việt

Chuyển đổi JPG sang PDF bằng Python

Tài liệu PDF an toàn hơn và có thể được bảo vệ bằng mật khẩu, đó là lý do tại sao chúng là lựa chọn tuyệt vời để chia sẻ hình ảnh nhạy cảm. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi hình ảnh JPG sang định dạng PDF bằng Python.
tháng 5 17, 2024 · 6 phút · Muzammil Khan