Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh sang Word trong Python

Trong một số trường hợp nhất định, bạn phải chuyển đổi một hình ảnh hoặc một loạt hình ảnh sang tài liệu Word. Để thực hiện thao tác này theo chương trình, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi hình ảnh sang Word DOC DOCX bằng Python.
tháng 10 25, 2022 · 4 phút · Usman Aziz