Tiếng Việt

Chuyển đổi JSON sang CSV có lập trình bằng Java

Các tệp JSON được sử dụng rộng rãi để lưu trữ và truyền dữ liệu có cấu trúc giữa các ứng dụng. Mặt khác, CSV cũng được sử dụng để lưu trữ dữ liệu, chẳng hạn như tập dữ liệu, dưới dạng các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách xuất dữ liệu từ tệp JSON sang CSV theo lập trình. Cụ thể hơn, bài viết sẽ đề cập đến cách chuyển đổi dữ liệu JSON sang CSV bằng Java.
tháng 8 5, 2021 · 4 phút · Usman Aziz