Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp JSON sang XLS / XLSX trong Java

Các tệp JSON được sử dụng rộng rãi để lưu giữ và chia sẻ dữ liệu. Thông thường, các tệp JSON được sử dụng để nhập hoặc xuất dữ liệu trong ứng dụng web, máy tính để bàn hoặc di động. Trong một số trường hợp nhất định, bạn phải chuyển đổi dữ liệu JSON đã nhận sang định dạng XLS hoặc XLSX theo chương trình. Để đạt được điều đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp JSON sang Excel XLS hoặc XLSX trong Java.
tháng 6 14, 2022 · 3 phút · Usman Aziz