Tiếng Việt

Chuyển đổi tài liệu LaTeX trong Java

Bài này viết về chuyển đổi tài liệu LaTeX trong Java. Bạn sẽ tìm hiểu quy trình chuyển đổi tệp TeX hoặc LaTeX sang nhiều định dạng khác (PNG, JPG, TIFF, PDF) bằng cách sử dụng API chuyển đổi tài liệu LaTeX cho Java.
tháng 8 7, 2023 · 7 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi tài liệu LaTeX trong C# – Hướng dẫn cơ bản

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về chuyển đổi tài liệu LaTeX trong C#. Chúng tôi sẽ giải thích quá trình chuyển đổi tệp TeX hoặc LaTeX sang nhiều định dạng khác bằng cách sử dụng API chuyển đổi tài liệu LaTeX cho C#.
tháng 4 20, 2023 · 6 phút · Muzammil Khan