Tiếng Việt

Chuyển đổi MA sang USDZ trong Java

Tệp MA là tệp dự án hoạt ảnh chứa hoạt ảnh, kết xuất, ánh sáng của cảnh, v.v. dưới dạng văn bản ASCII. Chúng được sử dụng phổ biến để tạo hoạt ảnh hoặc cảnh 3D cho trò chơi điện tử và phim. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi tệp MA sang định dạng tệp USDZ. Theo các tình huống như vậy, bài viết này giải thích cách chuyển đổi tệp MA sang định dạng USDZ theo lập trình trong Java.
tháng 9 28, 2022 · 3 phút · Farhan Raza