Tiếng Việt

Chuyển đổi MS Project MPP thành Hình ảnh (PNG, JPEG, BMP, TIFF) trong C#

Microsoft Project (Các tệp MPP được sử dụng để theo dõi, sắp xếp và quản lý các dự án. Các tệp này chứa các nhiệm vụ, bài tập cũng như các tài nguyên và thông tin khác liên quan đến dự án. Nếu bạn muốn chia sẻ thông tin dự án với ai đó và họ chưa cài đặt MS Project, bạn có thể chuyển đổi tệp MPP thành các hình ảnh như PNG, JPEG, BMP và TIFF và chia sẻ các tệp đó. Để kết thúc, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tệp Microsoft Project MPP sang hình ảnh bằng C#.
tháng 8 12, 2021 · 5 phút · Muhammad Ahmad