Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp MS Project MPP sang định dạng SVG bằng C#

Định dạng SVG thường được sử dụng để nhúng nội dung vào các ứng dụng web và máy tính để bàn. Có thể có các tình huống mà bạn cần nhúng nội dung của các tệp Microsoft Project MPP vào các ứng dụng như vậy. Trong những trường hợp này, chuyển đổi tệp MPP sang định dạng SVG sẽ tỏ ra hữu ích. Về vấn đề này, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tệp MPP sang định dạng SVG theo cách lập trình bằng C#.
tháng 8 27, 2021 · 3 phút · Muhammad Ahmad