Tiếng Việt

Chuyển đổi MS Project MPP sang Word Document (DOC / DOCX) trong C#

Microsoft Project (Tệp MPP được sử dụng cho các nhiệm vụ quản lý dự án khác nhau như tổ chức và theo dõi dự án cũng như quản lý tài nguyên. Nếu bạn muốn dữ liệu dự án ở dạng tài liệu để sửa đổi và chia sẻ thêm, bạn có thể đạt được điều đó bằng cách chuyển đổi tệp MPP sang định dạng Word DOC Trong bài này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp MPP sang tài liệu Word bằng C#.
tháng 8 13, 2021 · 3 phút · Muhammad Ahmad