Tiếng Việt

Chuyển đổi MPP sang TIFF bằng Python

Microsoft Project tạo một dự án ở định dạng MPP. Chúng tôi tổ chức, theo dõi và duy trì các dự án trong MPP. Tệp MPP chứa các nhiệm vụ, tài nguyên, nhiệm vụ, mốc thời gian, ngân sách và các thông tin khác liên quan đến dự án. Chúng tôi có thể dễ dàng xuất dữ liệu dự án từ tệp MPP sang hình ảnh TIFF nhiều trang theo chương trình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi MPP sang TIFF bằng Python.
tháng 1 22, 2024 · 5 phút · Muzammil Khan