Tiếng Việt

Chuyển đổi OBJ sang WMF trong C#

Về mặt lập trình, chúng tôi có thể xuất bản vẽ 2D hoặc 3D từ tệp OBJ sang tài liệu WMF. Các ứng dụng CAD hỗ trợ và tạo tệp OBJ. Giờ đây, các bản vẽ có thể được chia sẻ ở định dạng di động nhờ chuyển đổi này. Bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi tệp OBJ sang một WMF sử dụng C# trong bài viết này.
tháng 6 19, 2022 · 5 phút · Denis Demenko