Tiếng Việt

Chuyển đổi OBJ sang tệp 3DS trong C#

Tệp OBJ là tệp định nghĩa hình học chứa đỉnh, chuẩn đỉnh, đỉnh, v.v. Tuy nhiên, tệp 3DS có thể chứa thông tin về đồ họa vectơ 3D. Trong một số trường hợp sử dụng nhất định, bạn có thể muốn chuyển đổi tệp OBJ sang định dạng 3DS. Theo các yêu cầu đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp OBJ sang định dạng 3DS trong C#.
tháng 8 30, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi OBJ sang 3DS trong Java

Các tệp OBJ chứa các mặt đa giác, bản đồ kết cấu và các thông tin khác về các đối tượng 3D. Trong khi đó, các tệp 3DS được sử dụng để lưu trữ dữ liệu lưới và thông tin vật liệu cùng với các dữ liệu khác. Đôi khi, bạn có thể cần chuyển đổi tệp OBJ sang định dạng 3DS. Đối với các yêu cầu như vậy, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp OBJ sang tệp 3DS theo lập trình trong Java.
tháng 8 1, 2022 · 3 phút · Farhan Raza