Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp đối tượng OBJ 3D sang FBX hoặc STL trong Java

Các tệp OBJ chứa các đối tượng ba chiều có thể được xuất sang các định dạng 3D khác nhau. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp OBJ sang tệp FBX hoặc STL theo lập trình trong Java.
tháng 11 27, 2021 · 3 phút · Farhan Raza