Tiếng Việt

Chuyển đổi OBJ sang STL trong C#

OBJ và STL là hai định dạng tệp phổ biến được sử dụng trong đồ họa máy tính 3D để lưu trữ và trao đổi dữ liệu mô hình 3D. Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách chuyển đổi tệp OBJ thành tệp STL trong C#.
tháng 9 7, 2023 · 5 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi OBJ sang STL trong Java

Trong bài đăng trên blog này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi OBJ sang STL trong Java, một tác vụ phổ biến trong mô hình 3D và in ấn. Bạn sẽ thấy cách sử dụng Aspose.3D for Java để thực hiện chuyển đổi.
tháng 7 27, 2023 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi tệp OBJ sang STL - Trình chuyển đổi trực tuyến miễn phí

Bạn có thể chuyển đổi OBJ sang STL trực tuyến bằng công cụ chuyển đổi miễn phí. Thực hiện chuyển đổi 3D .obj sang .stl một cách nhanh chóng mà không cần nhập địa chỉ email hoặc bất kỳ đăng ký nào. Hơn nữa, bài viết này cũng bao gồm Hướng dẫn dành cho nhà phát triển để tạo trình chuyển đổi OBJ sang STL bằng C#, Java hoặc Python theo yêu cầu của bạn.
tháng 2 9, 2023 · 5 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi OBJ sang STL bằng Python

Tệp OBJ là sản phẩm cuối cùng của quá trình tạo mô hình 3D, thường được tạo bởi phần mềm CAD (Máy tính hỗ trợ thiết kế). Nó là một tệp định nghĩa hình học chứa đỉnh, chuẩn đỉnh, đỉnh, v.v … Trong một số trường hợp nhất định, chúng ta có thể cần chuyển đổi tệp OBJ sang định dạng STL. Tệp STL chứa thông tin về đồ họa vector 3D. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi tệp OBJ sang định dạng STL trong Python.
tháng 10 6, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan