Tiếng Việt

Chuyển đổi OBJ sang USDZ bằng Python

Trong tệp đối tượng 3D, chúng tôi có thể tìm tọa độ 3D, bản đồ kết cấu, mặt đa giác và các thông tin khác liên quan đến đối tượng 3D của bạn. Trong khi đó, định dạng tệp USDZ cho phép thiết bị iOS hiển thị nội dung 3D và AR mà không cần các ứng dụng chuyên biệt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi tệp OBJ sang định dạng USDZ bằng Python.
tháng 11 10, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi tệp OBJ sang USDZ theo chương trình trong C#

Tệp OBJ là định dạng tệp định nghĩa hình học có thể chứa bản đồ kết cấu, mặt đa giác và tọa độ 3D. Bạn có thể cần chuyển đổi tệp OBJ sang tệp USDZ cho một số yêu cầu nhất định. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp OBJ sang USDZ theo chương trình trong C#.
tháng 3 1, 2022 · 3 phút · Farhan Raza