Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp OneNote sang hình ảnh JPEG, PNG hoặc TIFF theo chương trình trong C#

Ghi chú kỹ thuật số có thể bao gồm đồ họa, hình ảnh, bản vẽ hoặc văn bản. Bạn có thể chuyển đổi ghi chú sang hình ảnh JPEG, PNG hoặc TIFF theo lập trình bằng C#. Bạn có thể tìm hiểu thêm về chuyển đổi tệp OneNote (.one) sang hình ảnh theo tiêu đề sau.
tháng 8 5, 2021 · 4 phút · Farhan Raza