Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp OneNote sang hình ảnh theo phương pháp lập trình bằng Java

Ngày nay, tạo ghi chú kỹ thuật số giống như một hoạt động hàng ngày. Nhiều người giữ các ghi chú bao gồm văn bản, hình vẽ, hình ảnh và nhiều hơn nữa. Bạn có thể chuyển đổi các ghi chú đó thành hình ảnh theo lập trình bằng Java. Tệp OneNote có thể được hiển thị thành JPG, PNG, cũng như hình ảnh TIFF với các chế độ màu và nén khác nhau. Các phần sau sẽ thảo luận chi tiết về các chuyển đổi.
tháng 6 14, 2021 · 5 phút · Farhan Raza