Tiếng Việt

Chuyển đổi OneNote sang XLSX hoặc XLS trong C#

Tệp OneNote là các ghi chú kỹ thuật số mà bạn có thể ghi lại để giữ thông tin quan trọng trong tầm tay. Họ có thể hữu ích để cộng tác, trình bày hoặc chia sẻ thông tin. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi sổ ghi chép OneNote có phần mở rộng tệp (.one) thành sổ làm việc XLSX hoặc XLS. Theo đó, bài viết này cung cấp thông tin về cách chuyển đổi tệp định dạng OneNote sang XLSX hoặc XLS theo chương trình trong C#.
tháng 8 4, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi OneNote .one Notebook sang XLSX hoặc XLS Worksheet trong Java

Sổ ghi chép OneNote được sử dụng để tạo ghi chú kỹ thuật số nhằm giữ mọi thứ ngăn nắp. Chúng có thể hữu ích để tăng năng suất của giáo viên, sinh viên hoặc những người chuyên nghiệp khác. Trong một số trường hợp sử dụng nhất định, bạn có thể có ý định chuyển đổi sổ ghi chép OneNote .one thành trang tính XLSX hoặc XLS. Bài viết này giải thích cách chuyển đổi tệp .one của Microsoft OneNote sang định dạng XLSX hoặc XLS trong Java.
3 phút · Farhan Raza