Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp XPS hoặc OXPS sang định dạng PDF bằng C ++

Tài liệu XPS và OXPS xác định bố cục, giao diện và thông tin in ấn. Các tài liệu này tương tự như các tệp PDF. Do tính phổ biến cao của định dạng PDF, bạn có thể rơi vào tình huống cần chuyển đổi tài liệu XPS và OXPS sang định dạng PDF. Để đạt được điều đó, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tài liệu XPS và OXPS sang định dạng PDF bằng C ++.
tháng 5 27, 2021 · 5 phút · Muhammad Ahmad