Tiếng Việt

Chuyển đổi Trang PDF sang Hình ảnh PNG bằng C ++

PDF là định dạng phổ biến để chia sẻ và in tài liệu do bố cục nhất quán của nó. Tuy nhiên, bạn có thể rơi vào tình huống muốn tạo ảnh bìa của tệp PDF hoặc nhúng các trang của tệp đó vào một trang web. Trong những trường hợp như vậy, việc chuyển đổi tệp PDF sang định dạng hình ảnh sẽ tỏ ra hữu ích. Để đạt được điều đó, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi trang PDF sang ảnh PNG bằng C ++.
tháng 7 16, 2021 · 4 phút · Muhammad Ahmad