Tiếng Việt

Chuyển đổi PDF sang EPUB bằng Python

Tài liệu PDF thường được sử dụng vì khả năng tương thích của nó với một số môi trường hệ thống. Tương tự như vậy, tài liệu EPUB rất phổ biến để in ở quy mô lớn. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi PDF sang tệp EPUB. Để đáp ứng các yêu cầu đó, bài viết này giải thích cách chuyển đổi PDF sang EPUB bằng Python.
tháng 6 21, 2022 · 2 phút · Farhan Raza