Tiếng Việt

Chuyển đổi PDF sang ảnh JPG trong Java

PDF là một trong những định dạng tệp được lựa chọn rộng rãi để in và chia sẻ tài liệu kỹ thuật số. Với một số tính năng hữu ích, định dạng PDF cho phép bạn tạo nội dung phong phú có văn bản, đồ họa, chú thích, v.v. Tuy nhiên, bạn có thể cần chuyển đổi tệp PDF sang định dạng hình ảnh, ví dụ như JPG, trong một số trường hợp nhất định. Để thực hiện điều đó theo chương trình, bài viết này trình bày cách chuyển đổi hình ảnh PDF sang JPG trong Java.
tháng 5 9, 2022 · 4 phút · Usman Aziz