Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp PDF sang SVG trong C# .NET

PDF đã trở thành một trong những định dạng tệp thống trị vì hỗ trợ đa nền tảng. Do bố cục nhất quán của các tài liệu PDF trên các thiết bị không đồng nhất, mọi người thường thích chuyển đổi tài liệu sang PDF trước khi chia sẻ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, tệp PDF cần được chuyển đổi sang định dạng tài liệu khác. Chuyển đổi PDF sang SVG được chấp nhận rộng rãi để nhúng nội dung của tài liệu PDF vào các trang web. Vì vậy, trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi tệp PDF sang SVG trong C# .NET.
tháng 2 4, 2021 · 4 phút · Usman Aziz