Tiếng Việt

Chuyển đổi tài liệu PDF sang Excel XLS/XLSX bằng Java

Có thể có nhiều tình huống khác nhau khi bạn cần xuất dữ liệu trong bảng từ sổ làm việc PDF sang Excel. PDF sang Excel cho phép bạn chỉnh sửa dữ liệu, áp dụng công thức, vẽ biểu đồ và thực hiện các thao tác khác được bảng tính hỗ trợ. Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tự động chuyển đổi PDF sang Excel và chuyển đổi sổ làm việc PDF sang XLS sang XLSX theo chương trình bằng cách sử dụng Java.
tháng 6 24, 2020 · 4 phút · Usman Aziz