Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh PNG sang JPG trong C#

Bạn có thể thường xuyên phải chuyển đổi hình ảnh từ định dạng này sang định dạng khác tùy thuộc vào các tình huống khác nhau. PNG sang JPG là một trong những chuyển đổi hình ảnh được thực hiện rộng rãi, thường được sử dụng để thu nhỏ kích thước hình ảnh. Để tự động chuyển đổi này từ bên trong các ứng dụng .NET, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi hình ảnh PNG sang JPG theo chương trình trong C#.
tháng 12 14, 2021 · 3 phút · Usman Aziz