Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh sang PDF trong Python

Chuyển đổi hình ảnh sang PDF đảm bảo khả năng tương thích trên nhiều thiết bị và nền tảng khác nhau. Do đó, trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày cách chuyển đổi hình ảnh sang PDF bằng Python một cách hiệu quả.
tháng 7 10, 2023 · 3 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi hình ảnh sang PDF bằng Python

Trong một số trường hợp cụ thể, bạn cần chuyển đổi PNG, JPG và các hình ảnh khác sang định dạng PDF theo chương trình. Để đạt được điều đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi hình ảnh sang PDF bằng Python. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về việc chuyển đổi nhiều hình ảnh sang một tệp PDF.
tháng 10 7, 2022 · 4 phút · Usman Aziz