Tiếng Việt

Chuyển đổi PowerPoint PPT thành GIF động bằng Python

Trong các trường hợp khác nhau, các bản trình bày PowerPoint được chuyển đổi sang các định dạng khác như HTML, hình ảnh, v.v. Nó thường được thực hiện để tránh sự phụ thuộc vào MS PowerPoint để xem các bản trình bày. Theo đó, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi bản trình bày PowerPoint PPT hoặc PPTX thành GIF động bằng Python. Hơn nữa, chúng tôi sẽ trình bày cách đặt kích thước khung hình, độ trễ giữa các trang trình bày và khung hình trên giây theo lập trình.
tháng 2 24, 2022 · 4 phút · Usman Aziz