Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh PowerPoint PPTX sang JPG bằng Java

Không thể hiển thị bản trình bày MS PowerPoint trực tiếp từ bên trong ứng dụng web hoặc máy tính để bàn. Một trong những giải pháp khả thi là chuyển đổi các trang chiếu trong bản trình bày PPTX sang hình ảnh chẳng hạn như JPEG hoặc PNG. Theo kịch bản đã đề cập ở trên, bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách chuyển đổi các trang trình bày trong hình ảnh PPTX sang JPG bằng Java.
tháng 10 21, 2020 · 5 phút · Usman Aziz