Tiếng Việt

Chuyển đổi PowerPoint PPTX hoặc PPT sang PDF bằng Android API

PDF đã trở thành định dạng tiêu chuẩn để chia sẻ tài liệu qua internet, do đó, các tệp ở nhiều định dạng khác nhau được chuyển đổi sang PDF. PowerPoint PPTX hoặc PPT sang PDF là một kịch bản chuyển đổi phổ biến trong đó các trang trình bày trong bản trình bày PowerPoint được chuyển đổi thành các trang trong PDF. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách thực hiện chuyển đổi PowerPoint PPTX / PPT sang PDF từ trong các ứng dụng Android của bạn.
tháng 4 19, 2021 · 4 phút · Usman Aziz