Tiếng Việt

Chuyển đổi MPP sang TIFF trong C#

Microsoft Project tạo một dự án ở định dạng MPP. Chúng tôi tổ chức, theo dõi và duy trì các dự án trong MPP. Tệp MPP chứa các nhiệm vụ, tài nguyên, nhiệm vụ, tiến trình, ngân sách và các thông tin liên quan đến dự án khác. Chúng tôi có thể dễ dàng xuất dữ liệu dự án từ tệp MPP sang hình ảnh TIFF nhiều trang theo lập trình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi MPP sang TIFF trong C#.
tháng 9 28, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan