Tiếng Việt

Chuyển đổi MPP sang TIFF trong Java

Microsoft Project cho phép tạo, tổ chức, theo dõi và duy trì các dự án ở định dạng MPP. Tệp MPP lưu trữ các nhiệm vụ, tài nguyên, nhiệm vụ, tiến trình, ngân sách và các thông tin liên quan đến dự án khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi MPP sang TIFF trong Java.
tháng 10 31, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan