Tiếng Việt

Chuyển đổi PSB sang PDF, JPG hoặc PSD theo chương trình trong Java

PSB, Photoshop Big, phần mở rộng tệp được sử dụng để lưu trữ thông tin liên quan đến đồ họa khổng lồ. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các tệp PSB sang định dạng PDF, JPG hoặc PSD bằng ngôn ngữ lập trình Java. Chúng ta hãy đi qua các phần sau để khám phá chuyển đổi tệp PSB.
tháng 2 17, 2021 · 4 phút · Farhan Raza