Tiếng Việt

Chuyển đổi PSD sang JPG trong C#

Bạn đang tìm cách chuyển đổi các tệp PSD của mình sang định dạng JPG mà không cần sử dụng Adobe Photoshop? Nếu vậy, bạn đã đến đúng nơi. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách chuyển đổi PSD sang JPG trong C# chỉ bằng một vài bước đơn giản.
tháng 11 15, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi PSD sang PNG trong C#

PSD (Tài liệu Photoshop) là định dạng tệp hình ảnh gốc cho Adobe Photoshop. Các tệp PSD thường được sử dụng để tạo logo, tài liệu quảng cáo và các hình ảnh khác. Bạn có thể dễ dàng tạo hình ảnh PNG từ PSD theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi hình ảnh PSD thành PNG trong C#.
tháng 11 14, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan