Tiếng Việt

Chuyển đổi PUB sang PPT / PPTX Presentation trong C#

Microsoft Publisher, PUB, các tệp thường được sử dụng để in quy mô lớn các tài liệu như tài liệu quảng cáo, tập sách nhỏ, áp phích, v.v. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp PUB thành tệp Trình bày dưới dạng tệp PPT hoặc PPTX. Bài viết này trình bày cách chuyển đổi các tệp nhà xuất bản theo chương trình trong C#.
tháng 1 11, 2022 · 3 phút · Farhan Raza