Tiếng Việt

Chuyển đổi Nhà xuất bản sang PPT trong C#

Các tệp Microsoft Publish, PUB thường được sử dụng để in các tài liệu quy mô lớn như tài liệu quảng cáo, sách nhỏ, áp phích, v.v. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần phải chuyển đổi tệp PUB thành tệp Bản trình bày dưới dạng tệp PPT hoặc PPTX. Bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi tệp nhà xuất bản thành bản trình bày PPT theo chương trình trong C#.
tháng 1 11, 2022 · 4 phút · Farhan Raza