Tiếng Việt

Chuyển đổi PUB sang PPT hoặc PPTX trong Java

Các tệp Microsoft Publisher thường được sử dụng để thiết kế và tạo tài liệu để xuất bản trên quy mô lớn. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần phải chuyển đổi PUB thành PPT hoặc PPTX tệp Bản trình bày. Theo đó, bài viết mô tả cách chuyển đổi tệp PUB của Publisher thành tệp PPT hoặc PPTX Presentation trong Java.
tháng 12 11, 2021 · 3 phút · Farhan Raza