Tiếng Việt

Chuyển đổi PUB thành Image bằng C ++

Tệp Microsoft Publisher (PUB) được sử dụng để in hoặc xuất bản thông tin. Có thể có các tình huống mà bạn cần chia sẻ các tệp này và bên nhận không có quyền truy cập vào Microsoft Publisher. Trong những trường hợp như vậy, việc chuyển đổi các tệp này thành hình ảnh trước khi chia sẻ có thể tỏ ra hữu ích. Để đạt được điều đó, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển đổi tệp PUB sang các định dạng hình ảnh khác nhau bằng C ++.
tháng 7 23, 2021 · 7 phút · Muhammad Ahmad