Tiếng Việt

Chuyển đổi PUB sang PDF trong C#

Các tệp PUB thường được sử dụng để xuất bản dữ liệu trên quy mô lớn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi PUB sang PDF trong C#.
tháng 1 13, 2021 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi PUB sang PDF trong Java

Nhà xuất bản Microsoft được sử dụng để tạo tờ rơi, tài liệu quảng cáo, tờ rơi hoặc biểu ngữ ở định dạng PUB. Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi tệp PUB sang định dạng PDF một cách dễ dàng bằng ngôn ngữ Java.
tháng 12 1, 2020 · 3 phút · Farhan Raza