Tiếng Việt

Chuyển đổi PUB sang PNG trong C#

Tệp nhà xuất bản (PUB) được sử dụng để xuất bản nội dung trên quy mô lớn. Tuy nhiên, một số ứng dụng hạn chế hỗ trợ định dạng tệp này nên bạn có thể cần hình ảnh hoặc hình thu nhỏ của tệp PUB để xem trước nhanh. Hướng dẫn từng bước này sẽ chỉ cho bạn cách chuyển đổi PUB sang PNG trong C#.
tháng 3 23, 2021 · 4 phút · Farhan Raza