Tiếng Việt

Chuyển đổi Tệp RAR sang Lưu trữ ZIP trong C#

RAR là định dạng tệp lưu trữ được sử dụng phổ biến hỗ trợ nén dữ liệu không mất dữ liệu. Thông thường, mọi người thích RAR hơn ZIP vì nó cung cấp tốc độ nén tốt hơn và giữ cho kích thước lưu trữ nhỏ hơn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp RAR sang tệp lưu trữ ZIP. Để đạt được điều đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp RAR sang ZIP theo chương trình trong C#.
tháng 1 14, 2022 · 3 phút · Usman Aziz