Tiếng Việt

Chuyển đổi FBX sang RVM hoặc Vice Versa theo chương trình trong C#

Định dạng tệp FBX được giới thiệu để tương thích tệp giữa các ứng dụng tạo nội dung kỹ thuật số khác nhau. Hơn nữa, bạn có thể chuyển đổi FBX sang RVM cũng như RVM sang FBX theo lập trình bằng C# trong các ứng dụng .NET của mình. Việc chuyển đổi định dạng tệp này rất hữu ích vì tệp RVM hỗ trợ một số yếu tố bao gồm Hình học, Kết cấu, Máy ảnh, Nhãn, v.v. Hãy để chúng tôi đọc thêm chi tiết về các chuyển đổi.
tháng 3 13, 2021 · 3 phút · Farhan Raza