Tiếng Việt

Tạo công cụ chuyển đổi PDF sang Excel được quét bằng OCR trong Java

Các tệp PDF được quét bao gồm dữ liệu ở định dạng hình ảnh vì chúng thường được tạo bởi máy quét. Trong một số tình huống nhất định, bạn có thể yêu cầu thông tin số từ tệp PDF được quét. Vì vậy, bạn có thể thực hiện các thao tác OCR để tạo tệp Excel. Bài viết này trình bày cách tạo trình chuyển đổi PDF sang Excel được quét bằng tính năng OCR được lập trình trong Java.
tháng 12 18, 2021 · 3 phút · Farhan Raza