Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp PDF được quét thành văn bản trong C#

Tệp PDF được quét về cơ bản là một hoặc nhiều hình ảnh phẳng được chụp bởi máy quét hoặc máy ảnh. Bạn không thể sao chép, dán hoặc xử lý thông tin từ các tệp đó. Bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi PDF được quét thành văn bản trong C#.
tháng 11 30, 2021 · 3 phút · Farhan Raza